Enoron

Naším cieľom je zlepšiť spôsob, akým právnické firmy a odborníci po celom svete organizujú a sledujú všetky svoje každodenné aktivity

Enoron , v starovekom gréčtine, včas .

Sme tím právnikov a vývojárov, ktorí sú odhodlaní poskytnúť odpoveď na potrebu efektívnosti, aktuálnosti a presnosti, ktorú vyžaduje právnická profesia. Vieme, čo to znamená.

Využívajúc výhody nástrojov ponúkaných najnovšími technológiami sa zameriavame na potreby jednotlivých právnikov, a to ako individuálne, tak ako súčasť tímovej práce.