Enoron

Нашата цел е да подобрим начина, по който адвокатските кантори и професионалистите от цял ​​свят организират и следят всички ежедневни дейности

Енорон , в древногръцки, навреме .

Ние сме екип от адвокати и разработчици, посветени на даване на отговор на необходимостта от ефективност, навременност и точност, които правната професия изисква. Знаем какво е необходимо.

Като се възползваме пълноценно от инструментите, предлагани от най-новите технологии, ние се фокусираме върху нуждите на всеки отделен адвокат, както индивидуално, така и като част от екипната работа.