Enoron

Vlastnosti

Použite inovatívny systém spoločnosti Enoron na sledovanie toho, čo je dôležité, len s jednou jednoduchou a všestrannou sadou nástrojov.

Enoron dashboard
Enoron dashboard
Enoron dashboard

Integrované so službou Google Suite

 • klienti

  Spojte klientov s vašimi prípadmi a kategorizujte ich ako ľudí alebo firmy. Pridajte kontaktné informácie, súvisiaci personál a ďalšie relevantné informácie pre každého. Všetky položky sú plne prispôsobiteľné.

 • termíny

  Vypočítajte a nastavte vlastné lehoty, súdne a mimosúdne. Prepojte dátumy a časy súvisiacich záležitostí a požiadajte o pripomenutie podľa minút, hodín alebo dní.

 • Dokumenty

  Usporiadajte, spravujte a ukladajte všetky svoje dokumenty a konať jednoduchým a intuitívnym spôsobom. Dokumenty sú katalogizované automaticky, keď ich vytvárate, takže je vždy ľahké ich nájsť a získať aj po rokoch.

 • tímy

  Vytvorte a pripojte sa k sieti, aby ste mohli zdieľať informácie, aby sa všetci nachádzali na rovnakej stránke. Informujte svojich kolegov o dôležitých aktualizáciách a nechajte svojich spolupracovníkov, aby vám pomohli zostať vždy aktuálne.

 • pracovný výkaz

  Zaznamenajte jednoducho a intuitívne prácu, ktorú ste vykonali, a keď ste hotoví, jednoducho ju sledujte a pripojte ju k vašim účtovníckym účtom.

 • Vlastné štítky

  Vytvorte vlastné štítky a zadajte svoje záležitosti a lehoty systémom, ktorý vám dáva zmysel.

 • záležitosti

  Organizujte svoje činnosti, či už súdne alebo mimosúdne, na ľahko dostupné stránky. Zadajte a preskúmajte relevantné údaje pre každého, vrátane klientov, termíny, úlohy a dokonca aj faktúry.

 • Účtovníctvo

  Sledujte faktúry a platby. Uveďte položky projektu, nastavte dátumy splatnosti, označte ako zaplatené a uveďte ďalšie podrobnosti. Väčšina mien je podporovaná.

 • aktivity

  Monitorujte stav prebiehajúcich a ukončených úloh. Pridajte si vlastné podrobnosti pre každú jednotlivú aktivitu vrátane dátumov, poznámok a nákladov a uveďte všetky relevantné informácie na dosah ruky.

 • Klientské izby

  Udržiavajte svojich klientov automaticky aktualizovanú o stave príslušných záležitostí. Môžete si vybrať, ktoré sekcie sú zobrazené klientom a môžete rozhodnúť pre každú položku, ak ju klient môže zobraziť alebo nie, v Klientovej izbe.

 • Jedno alebo pravidelné pripomienky

  Nastavte pravidelné alebo jednotlivé upomienky v každom termíne, kedykoľvek a kedykoľvek budete chcieť. Prijímajte prispôsobené upozornenia podľa svojich potrieb priamo do vašej schránky.

 • úlohy

  Nastavte rýchle úlohy, ktoré vám budú pridelené, alebo akémukoľvek členovi vašich tímov. Nastavte prioritu úlohy a monitorujte, kto robí čo.